PDA

View Full Version : Nhật ký gặp gỡ của anh em XD94 1. Khai trương đầu năm 2013 công ty CP XD Sao Mai
 2. Họp mặt truyền thống XD94 2013
 3. Tennis XD94 Open lần 1 - 2013
 4. Tennis 2-9
 5. Tennis tất niên 2013 và mừng xuân 2014
 6. Họp mặt truyền thống hội xây dựng 94 2014 - kỷ niệm 20 năm ngày vào trường
 7. Tennis xây dựng 94 - 2015
 8. Họp mặt truyền thống XD94 - 2015
 9. Họp mặt truyền thống XD94 năm 2016
 10. Thư mời họp mặt truyền thống xây dựng 94 năm 2017
 11. Tennis xaydung94.com Open 2017