Năm nay ngày truyền thống XD94 9/4/2013 trùng ngày thứ ba. Do đó sẽ họp mặt vào chủ nhật ngày 07/4/2013. Địa điểm và chương trình họp mặt anh em có ý kiến gì không?

Ngoài ra Hồ Đắc Lam Sơn nghị giao lưu tennis trước ngày gặp mặt 01 tuần, anh em có ai đăng ký thì thông báo nhé!