SỔ QUỸ HỘI XÂY DỰNG 94 NĂM 2016-2017
TÀI KHOẢN ĐẶNG QUỐC HUY - 961399 - ACB HỘI SỞ TPHCM

ĐV: đồng
STT THỜI GIAN NỘI DUNG THU CHI TỒN
1 7/04/16 Số dư quỹ 2015 Kế Dũng bàn giao lại 537.000
2 9/04/16 Các thành viên đóng góp tại buổi họp mặt CLB Lan Anh 29.000.000 29.537.000
3 9/04/16 Huỳnh Ngọc Đông - ATAD tài trợ 10.000.000 39.537.000
4 9/04/16 Đỗ Minh Dũng - GPCons tài trợ 10.000.000 49.537.000
5 9/04/16 Phan Trung Huy - Phideco tài trợ 5.000.000 54.537.000
6 9/04/16 Võ Hiệp - Đông Á tài trợ 5.000.000 59.537.000
7 9/04/16 Định Việt Thức - Việt Khôi tài trợ 3.000.000 62.537.000
8 9/04/16 Đặng Quốc Huy - Đông Tây tài trợ 20 phần mềm CMS trị giá 18 triệu VNĐ và tiền mặt 3.000.000 65.537.000
9 9/04/16 Thanh toán tiền tiệc họp mặt CLB Lan Anh 41.500.000 24.037.000
10 9/04/16 Thanh toán tiền làm băng rôn sân khấu 1.500.000 22.537.000
11 9/04/16 Bù chi phí giải tennis xaydung94.com 2016 còn thiếu 2.400.000 20.137.000
12 11/04/16 Phạm Phước Phu - Song Phước tài trợ 5.000.000 25.137.000
13 12/04/16 Huỳnh Bá Thanh - Samacons tài trợ 5.000.000 30.137.000
14 15/04/16 Đỗ Tấn Dũng - Đỗ Gia tài trợ chính 20.000.000 50.137.000
15 16/04/16 Thanh toán tiền duy trì web xaydung94.com 2016 2.500.000 47.637.000
16 19/05/16 Vòng hoa viếng mẹ bạn Triết XD5 965.000 46.672.000
17 22/06/16 Thu tiền 80 thành viên giúp đỡ bạn Bá 81.200.000 127.872.000
18 22/06/16 Gửi tiền cho gia đình Huỳnh Hữu Bá - XD12 70.000.000 57.872.000
19 30/06/16 Vòng hoa và phúng điếu ba bạn Lê Quang Tái 1.450.000 56.422.000
20 30/07/16 Vòng hoa viếng thầy Kiểm 650.000 55.772.000
21 1/08/16 Vòng hoa và phúng điếu ba bạn Bùi Quang Tuấn 1.600.000 54.172.000
22 24/08/16 Bạn Huỳnh Hữu Bá trả lại Quỹ 1.000.000 55.172.000
23 29/09/16 Bạn Huỳnh Hữu Bá trả lại Quỹ 1.000.000 56.172.000
24 8/11/16 Bạn Huỳnh Hữu Bá trả lại Quỹ 1.000.000 57.172.000
25 13/01/17 Vòng hoa và phúng điếu má bạn Hoàng Long 1.500.000 55.672.000
26 13/01/17 Vòng hoa viếng ba bạn Phước 600.000 55.072.000
27 13/03/17 Vòng hoa viếng ba bạn Lang 500.000 54.572.000
179.200.000
125.165.000 54.572.000