Họp mặt truyền thống 2020

2020 là năm đáng nhớ, khi cả thế giới phải chống chọi với virus covid 19. 09/4/2020 là thời điểm cách ly xã hội tại việt Nam nên XD94 không họp.

Check Also

Họp mặt truyền thống 2023

Họp mặt XD94 vào Chủ nhật 09/4/2023 tại Cao Lãnh Đồng Tháp với nhiều nội …

Trả lời